Profesionální poradenské služby pro růst vaší firmy

Horizont se mění podle bodu, z nějž ho pozorujeme. Naše práce spočívá v pomoci podnikatelům z celé Evropy, aby hleděli stále vpřed a dosáhli prvotřídních výsledků a výkonů.

Můžete nás najít v Itálii, Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku, Rusku, Rumunsku, Arabských emirátech a Albánii.

+39 0280011058

„Osud není otázkou štěstí, ale otázkou volby.

Není něčím, na „co“  máme čekat, ale

spíše něčím, čeho musíme dosáhnout.“

-William Jennings Bryan-

Kdo jsme

Kdo jsme

Jsme nový mezinárodní network, složený z nezávislých společností, zabývajících se daňovým, finančním a řídícím poradenstvím, působící v různých evropských zemích.

Pracujeme s propojenými společnostmi a využíváme kombinované síly k vytváření hodnot tak, abychom jim umožnili nabízet globální řešení pro své klienty.

Hodnota networku je přímým výsledkem toho, na čem spočívá naše činnost: mezinárodní znalosti, potvrzená zkušenost a trvalé vztahy.

Jednotlivé propojené firmy v naší konsolidované síti společností nabízejí cenné schopnosti jak v místním, tak i v mezinárodním měřítku tak, aby vám pomohly naplnit vaše ambice. Naši globálně zaměření pracovníci podporují rozvoj byznysu a sdílejí svoje schopnosti, intuice, zdroje a znalosti trhu.

About Us

Přesnost a personalizace

V centru všeho, co děláme, je naše osobní nasazení rozvíjené prostřednictvím naší vysoce aktivní sítě, které zaručuje kontinuitu, kompetenci a hluboké porozumění vaší činnosti.

Naše síť

Prostřednictvím naší sítě valorizujeme kvalitu, usnadňujeme spolupráci odborníků a přizpůsobujeme se nejvyšším standardům auditu, účetnictví a poradenských služeb, které umožňují poskytování účinných řešení jak v místním, tak i v globálním měřítku.

Představenstvo

Franco Aprile

Podnikatel a manažer, rodák z Janova (*1958), doposud zastává v mnohých obchodních společnostech různé manažerské posty jako prezident, poradce či honorární konzul. V současné době je prezidentem společnosti Overpartners a společnosti Confcommercio International Genova. Jako ředitel působí v Janovské obchodní komoře a AICE (Italská asociace zahraničního obchodu). Je také honorárním konzulem České republiky s jurisdikcí pro Ligurii a Piemont a velvyslancem města Janov ve světě. Coby podnikatel stal u zrodu významných podniků v oblasti dopravy, financí a IT, které následně s úspěchem prodal. Byl rovněž povolán, aby se jako manažer zhostil mnohých veřejných rolí, mezi které patří mimo jiné post prezidenta, viceprezidenta a ředitele AMIU S.P.A. Janov (Městská společnost městské hygieny); dále pak rezidenta a generálního ředitele regionální společnosti pro internacionalizaci ligurských společností Liguria International S.C.P.A. a předsedy ligurského odborového svazu veřejných služeb, v němž také vykonával funkci národního viceprezidenta odpovědného za export. Významné bylo také jeho členství v několika veřejných a soukromých představenstev a funkce ředitele poradního výboru Unicredit Bank for North West. [...]

Franco Aprile

Podnikatel a manažer, rodák z Janova (*1958), doposud zastává v mnohých obchodních společnostech různé manažerské posty jako prezident, poradce či honorární konzul. V současné době je prezidentem společnosti Overpartners a společnosti Confcommercio International Genova. Jako ředitel působí v Janovské obchodní komoře a AICE (Italská asociace zahraničního obchodu). Je také honorárním konzulem České republiky s jurisdikcí pro Ligurii a Piemont a velvyslancem města Janov ve světě. Coby podnikatel stal u zrodu významných podniků v oblasti dopravy, financí a IT, které následně s úspěchem prodal. Byl rovněž povolán, aby se jako manažer zhostil mnohých veřejných rolí, mezi které patří mimo jiné post prezidenta, viceprezidenta a ředitele AMIU S.P.A. Janov (Městská společnost městské hygieny); dále pak rezidenta a generálního ředitele regionální společnosti pro internacionalizaci ligurských společností Liguria International S.C.P.A. a předsedy ligurského odborového svazu veřejných služeb, v němž také vykonával funkci národního viceprezidenta odpovědného za export. Významné bylo také jeho členství v několika veřejných a soukromých představenstev a funkce ředitele poradního výboru Unicredit Bank for North West. [...]

Mario Moretti

Narodil se v Bergamu v roce 1970. Vystudoval ekonomii a obchod na Univerzitě v Bergamu a následně další magisterské studium v oboru mezinárodních daňových systémů. Je zapsán v Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Bergamu. Je členem komise „Mezinárodní daňové systémy“ při Registru obchodních specialistů v Bergamu a členem CFE Tax Advisers Europe. Účetní auditor. Mluví plynně anglicky.  [...]

Mario Moretti

Narodil se v Bergamu v roce 1970. Vystudoval ekonomii a obchod na Univerzitě v Bergamu a následně další magisterské studium v oboru mezinárodních daňových systémů. Je zapsán v Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Bergamu. Je členem komise „Mezinárodní daňové systémy“ při Registru obchodních specialistů v Bergamu a členem CFE Tax Advisers Europe. Účetní auditor. Mluví plynně anglicky.  [...]

Antonio Arzuffi

Narodil se v Bergamu v roce 1965. Vystudoval ekonomii a obchod na Univerzitě v Bergamu. Účetní auditor. Vzdělával se a následně působil v auditorské společnosti Coopers & Lybrand Spa (nyní PWC) a poté působil v multinacionálním prostředí, kde zastával funkce ředitele, podnikového auditora a správního, finančního a kontrolního ředitele. V roce 2014 založil společnost A2M Srl. Dnes zastává funkce ve známých společnostech jako ředitel, finanční ředitel a CEO. Mluví plynně anglicky.  [...]

Via Ranica 3, 24020 Bergamo, Torre Boldone

ZPĚT

Sandro Guidi

Narodil se v Turíně v roce 1974. Vystudoval politické vědy na Univerzitě v Turíně a další magisterské studium v oboru právo a ekonomie na Jagellonské univerzitě v Krakově.  Sandro Guidi má více než patnáctiletou zkušenost v Itálii, Polsku, EHS, střední Asii a Číně.  Mezinárodní head-hunter s certifikátem CIPD (Chartered Institute of Personnel Development).  Specializace v oborech: prodej, BDM, jednání, metody a nástroje pro výběr zaměstnanců (přímý výběr, exekutivní výběr, vyhrazený nábor). Odborník v oboru řízení procesů výběru pro střední a vysoké funkce v mnoha  odvětvích, například inženýring, stavebnictví, doprava, letectví, medicína, výroba a automobilový průmysl. Mluví plynně italsky, anglicky, polsky a španělsky. [...]

Alfio Mancani

Narodil se v Bronte (Katánie) v roce 1982. Vystudoval Univerzitu v Padově, byl vědeckých spolupracovníkem právnické a správní fakulty Univerzity ve Varšavě. Advokát zapsaný v Advokátní komoře v Katánii a advokát Obvodní advokátní rady ve Varšavě. Je zapsán v registru mediátorů italského Ministerstva spravedlnosti a vykonává činnost mediátora  i při Mezinárodním centru mediace (Międzynarodowe Centrum Mediacji) ve Varšavě. Od roku 2015 je tajemníkem Výboru Italů žijících v zahraničí (Com.It.Es) při konzulátu ve Varšavě a je zapsán na seznamu advokátů velvyslanectví Itálie, Spojených států, Velké Británie a Německa v Polsku. Mluví italsky, anglicky, polsky a španělsky. [...]

Andrea Štěpová

Narodila se v Praze v České republice v roce 1982. Vystudovala střední školu se zaměřením na podnikovou ekonomiku. Pracovala v soukromé firmě v oboru mezinárodní dopravy. V současné době poskytuje podporu společnostem, které vstupují na nové mezinárodní trhy nebo na nich rozvíjejí svoje působení.  [...]

Varsavska 715/36, Praha 2 – Vinohrady, PSC 120 00

ZPĚT

Petr Merežko

Narodil se v Praze v České republice v roce 1966. Vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a získal doktorát (PhD) v oboru „financování dopravních služeb“ na ČVUT v Praze.  V posledních třiceti letech se specializoval na finanční sektor a pracoval v Unicredit a Erste Corporate Banking v Praze. Mezi jeho pracovní zkušenosti patří i projekty fúze a akvizice v rámci týmu investment banking Živnostenské banky v Praze. [...]

Adrián Graban

Narodil se v Košicích na Slovensku v roce 1974.  Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Pavola Jozefa Šafárika v Košicích, Slovenská republika, kde získal také doktorát. Adrián Graban studoval rovněž na Univerzitě La Sapienza v Římě a absolvoval stáž na Evropské univerzitě v Římě. Od roku 2002 je zapsán ve Slovenské advokátní komoře. Specializuje se na obchodní právo, občanské právo, podnikové právo, právo v oblasti nemovitostí a soudní řízení. Má zkušenosti jako poradce Ústavního soudu Slovenské republiky. Mluví plynně anglicky a italsky. [...]

Kováčska 53 040 01 KOŠICE, Slovacchia

ZPĚT

Alessandro Ferri

Narodil se v Římě v roce 1967. Vystudoval právo na Univerzitě La Sapienza v Římě. Je zapsán v Advokátní komoře v Římě. Je členem komise „Evropské a mezinárodní právo“ Advokátní komory v Římě a externím členem Mezinárodní skupiny pozorovatelů při Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Římě. Jako advokát je akreditovaný při velvyslanectvích zemí EU v Římě. Mluví plynně anglicky. [...]

Roberta Noris

Narodila se v Bergamu v roce 1965. Vystudovala ekonomii a obchod na Univerzitě v Bergamu. Je zapsaná v Komoře auditorů a v Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Bergamu. Pět let se vzdělávala jako auditor v jedné ze společností tzv. Velké čtyřky a v následujících letech se vypracovala v multinacionálních společnostech až do pozice CEO. V roce 2008 založila společně s Mariem Morettim auditorskou společnost REORG. Mluví plynně anglicky, francouzsky a španělsky. [...]

Via Soperga 2 - 20127, Milano

ZPĚT

Péter Viczkó

Narodil se v Szekesfehervar v Maďarsku v roce 1979. Vystudoval účetnictví na Účetní a finanční univerzitě. Péter Viczkó vystudoval rovněž sociologii a ekonomické vědy na Ekonomické univerzitě v Budapešti. Auditor IFRS a daňový poradce.  Působil v čele účetní skupiny ITAG v Budapešti. Po dvou letech vstoupil do rodinné auditorské firmy a založil  účetní kancelář v Budapešti.  Od roku 2009 pracuje jako auditor a od roku 2014 jako společník a jednatel ve dvou kancelářích v Maďarsku. Mluví plynně anglicky a německy. [...]

H-1155 Budapest, Kőbányai str. 49/B A Bld. 3rd floor.

ZPĚT

Sergey Priezzhev

Narodil se v Minsku – SSSR (Bělorusko) v roce 1989. Vystudoval informatiku na Univerzitě businessu a managementu v Moskvě. Pracuje v oblasti ekonomických aktivit (Foreign Economic Activity) a dovozu. [...]

Varsavska 715/36, Praha 2 – Vinohrady, PSC 120 00

ZPĚT

Ramona Stegarita

Narodila se v Ploiesti v Rumunsku v roce 1986. Vystudovala účetnictví a finance na Oil & Gas University of Ploiesti. Je zapsána v Komoře finančních auditorů Rumunska. Auditorka a obchodní poradce. V současné době je správní ředitelkou společnosti Contamar Finance Consulting. Je odbornicí na účetnictví, daňové poradenství, řízení lidských zdrojů, finance a finanční audity. [...]

Denisa Hirza

Narodila se v Timişoara v Rumunsku v roce 1987. Vystudovala právo na fakultě práva a správních věd na West University v Timişoara a další magisterské studium v oboru práva v roce 2012. Od roku 2012 je právní konzultantkou, zapsanou v Radě právních konzultantů v Timiş v Rumunsku.  Od roku 2010 pracovala  v advokátní kanceláři, právní kanceláři, zahraniční společnosti a ve veřejné instituci, kde působila jako právní poradce. V roce 2016 založila kancelář pro podnikové poradenství Hirza Consult, v níž zastává funkci jednatelky a právní konzultantky. Specializuje se na zakládání společností a změny jejich struktury a složení a na získávání souhlasu a dohod v rámci fungování společností, na obchodní smlouvy a ostatní právní úkony. Mluví plynně anglicky. [...]

Majlinda Haloci

Narodila se v Tiraně v Albánii v roce 1972. Vystudovala ekonomii na Ekonomické a obchodní univerzitě v Tiraně a další magisterské studium v oboru financí. Je zapsána v Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Tiraně a je specialistkou na daňovou oblast. [...]

Sheshi "Skënderbej", Pallati i Kulturës, Kati 2, Tirana, Albania

ZPĚT

Franz Gjeluci

Narodil se v Shkodra v Albánii v roce 1986. Vystudoval obchodní právo na Univerzitě v Bergamu. Specializuje se na právní a daňové poradenství, internacionalizaci, obchodní rozvoj a inovační projekty. V roce 2010 založil společnost Experta se sídlem v Tiraně, založené na mnohaleté zkušenosti v oboru investic do společností a nemovitostí, změny sídla výrobních a obchodních společností, zakládání zahraničních poboček, pomoc při zakládání joint-venture a na mezinárodní obchodní právo. Od roku 2018 je prezidentem nadace IBIS, která podněcuje a podporuje socio-ekonomický rozvoj v oblasti Shkodra v Albánii s perspektivou prosperujícího a udržitelného rozvoje, při čemž zastává proaktivní a syntetickou roli díky schopnosti poskytovat v rámci společné strategické vize různým institucím a podnikům zdroje, znalosti a inovační projekty. [...]

Brigada VIII , N23/H4, Tirane, Albania 1019, AL

ZPĚT

Linda Anesa

Narodila se v Bergamu v roce 1979. Vystudovala s červeným diplomem ekonomii a obchod na Univerzitě v Bergamu se zaměřením na finanční instituce a trhy. Je zapsaná v Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Bergamu. Je auditorkou. Aktivně působila v oboru účetnictví v různých místních firmách  a po složení státní zkoušky  jako finanční poradce pracovala v centrálním sídle finančního odboru jedné z hlavních bank v Bergamu. Po dosažení doktorátu v oboru obchodu vykonávala funkci konkursního správce při soudu v Bergamu. Je expertkou na účetní a daňovou správu podniků i fyzických osob. [...]

Via Donizetti n. 19 - 24020 Bergamo - Fiorano al Serio

ZPĚT

Ivan Bombardieri

Narodil se v Bergamu v roce 1961. Vystudoval právní vědy se zaměřením na pracovní právo na Universitě Guglielmo Marconi v Římě.  Poté, co krátce působil jako důstojník v oddíle karabiníků v Římě, vykonává od roku 1985 svoji profesní činnost v kanceláři, založené jeho dědečkem v roce 1947. Tato kancelář se zabývá účetním a daňovým poradenstvím, řízením zaměstnanců a pracovním poradenstvím pro podniky a soukromé osoby. Od roku 1990 je zapsán v Registru pracovních poradců v Bergamu.  [...]

Via Donizetti n. 19 - 24020 Bergamo - Fiorano al Serio

ZPĚT

Fulvio Magni

Narodil se v Luganu ve Švýcarsku v roce 1966. Vystudoval Swiss Banking School a další magisterská studia v se zaměřením na mezinárodní management, taxplanning a finanční trhy. Poté, co se ve svých 26 letech stal viceprezidentem pro sekci Corporate Clients na Union Bank of Switzerland (UBS AG), odešel z banky v roce 1996 a spoluzaložil skupinu svěřenských společností, zaměřených na nabídku služeb pro evropské malé a střední podniky a pro jejich vlastníky.  V roce 2011 přesunul centrální sídlo společnosti do Arabských emirátů, kde dodnes žije. Kromě toho se specializuje na strukturalizaci start-up společností a na strategii a shromažďování fondů. Jako ředitel ustanovený a zmocněný společným investičním fondem na Kajmanských ostrovech nabízí široké zkušenosti z privátních finančních trhů a alternativních činností. Je rovněž odborníkem na vzdělávání a na řízení podniků v různých jurisdikcích v celém světě, a to na základě požadavků podnikové strategie klientů, a dohlíží na všechny procesy shody v rámci AML-KYC. V nedávné době spoluzaložil estonskou společnost, které byly uděleny dvě finanční licence pro kryptoměnu, vydané podle estonské unie pro finanční informace. Mluví plynně italsky, francouzsky, anglicky a německy. [...]

Damac XL Tower - Al Abraj Street Business Bay Dubai (UAE)

ZPĚT

Jiří Kučera

Narodil se v Ostravě v České republice v roce 1970. Vystudoval právo a sociologii na Karlově univerzitě. Pracoval ve společnosti Foxconn jako generální právní poradce pro EMEA a následně jako spin-off společnosti Foxconn založil svoji advokátní kancelář, která se specializuje na  zahraniční investice, veřejné zakázky, správu majetku, vlastnictví nemovitostí a mezinárodní obchod. Pokud se týká social responsibility, má zkušenosti v oboru ústavního práva, ochrany osobních údajů a mediálního práva. V roce 2016 založil Nadační fond nezávislé žurnalistiky, v němž je členem správní rady. [...]

CO NABÍZÍME

Služby

Široká škála služeb, při nichž doprovázíme naše klienty od A až do Z.

 • 01

  Oblast lidských zdrojů a pracovního poradenství

  -Headhunting
  -Executive search (vyhledávání středního a vysokého managementu)
  -Klasifikace podniku a jeho zaměstnanců
  -Mzdové účetnictví a odvody
  -Osvobození od plateb zdravotního a sociálního pojištění
  -Technické poradenství v oboru práce
  -Technické poradenství v právních sporech

 • 02

  Tax consulting

  -Běžné daňové poradenství
  -Informování a vzdělávání v oblasti vývoje daňových zákonů
  -Daňové poradenství u mimořádných operací
  -Tax planning
  -Asistence ve vztazích s finančními správami
  -Pomoc v daňových sporech
  -Smluvní poradenství

 • 03

  Financial Services

  -Business plan
  -Check up podniků
  -Roční finanční plány a pravidelné revize (forecast)
  -Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé finanční plánování
  -Kritéria hodnocení používaná pro účely získávání úvěrů
  -Podpora při vyhledávání nových financování u nových specifických projektů

 • 04

  Audity

  -Povinné i dobrovolné audity řádných účetních závěrek a konsolidované účetní závěrky
  -Účetní audit reporting package
  -Částečné audity zaměřené na specifické položky účetní závěrky
  -Pravidelné kontroly řádného vedení účetnictví
  -Studie a hodnocení systémů vnitřní kontroly
  -Kontrola shody procesů a podnikových činností se specifickými zákony, nařízeními a úpravami

 • 05

  International Advisory

  – Strategické poradenství pro internacionalizaci;
  – Návrh a implementace udržitelných způsobů rozvoje podnikání;
  – Vývoj procesů růstu podnikání v zahraničí.
  Činnost prováděná prostřednictvím dceřiné společnosti Overpartners Srl, poradenské společnosti složené z manažerů kvalifikovaných ve vývoji obchodních strategií vůči zahraničním trhům.

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

Klíčové faktory

Charakterizují nás následující klíčové faktory:

 • Individuální programy

  Individuální programy

  Prostřednictvím celostního přístupu personalizujeme služby pro každého klienta 

 • Pozornost k potřebám klientů

  Pozornost k potřebám klientů

  Snažíme se uspokojit všechny potřeby našich klientů

 • Reaktivita

  Reaktivita

  Jsme stále připraveni přijímat nové požadavky

 • Vysoká flexibilita

  Vysoká flexibilita

  Náš přístup je spojen s nezbytným přizpůsobením se každé situaci

 • Mezinárodní kooperace

  Mezinárodní kooperace

  Naše silná kooperace s mezinárodními organizacemi a naše profesní síť nám umožňují podporovat naše klienty kdekoliv

POSLEDNÍ ČLÁNKY

co je nového

NAPIŠTE NÁM

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, potřebujete-li další informace.

Najdete nás v Itálii, Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku, Rusku, Rumunsku, Arabských emirátech a Albánii.

Vyplňte, prosím, následující formulář: